Gruszczyński Maksymilian


Maksymilian Gruszczyński mieszkał w Białobrzegach (pow. opoczyński), gdzie pracował jako stolarz. W czasie okupacji pozwolił Żydom piec chleb w swojej kuchni. Został za to zamordowany 10 lipca 1942 r. przez niemiecką żandarmerię. Zadano mu 11 ran kłutych.


Zarówno ciało Maksymiliana, jak i ciała Żydów, którym pomagał, zostały zakopane w wykopanym na ulicy dole. W 1945 r. w czasie prac związanych z budową gazociągu wydobyto szczątki i przeniesiono na miejscowy cmentarz. Miejsce egzekucji zostało upamiętnione.


Bibliografia:

1. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 28.
2. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 124.


Uwagi:

  • Informacje potwierdził Zbigniew Gruszczyński, bratanek Maksymiliana w rozmowie z dn. 29.07.2013 r.
  • W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 124, podaje datę 1.07.1942 r.


Zamknij podgląd