Grudzińska Zofia


Zofia Grudzińska razem z rodzicami Leonem i Zofią oraz rodzeństwem Mirosławą i Stefanem mieszkała w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 32.


Pod koniec 1942 r. cała rodzina Grudzińskich zaangażowała się w ukrywanie żydowskiej dziewczynki Giny Rapaport. Gina i jej ojciec uciekli z getta w Radomiu i przybyli do Warszawy. W domu Grudzińskich dziewczynka została przedstawiana jako krewna, Genowefa Skalska.


Dnia 14 kwietnia 1944 r. Zofia i jej brat Stefan, który działał w ramach Kedywu, zostali aresztowani przez gestapo. Oboje byli przesłuchiwani, po czym umieszczono ich w więzieniu na Pawiaku. Z Pawiaka wysłano Stefana do obozu w Stutthofie, w którym doczekał końca wojny. Zofia natomiast dnia 17 maja 1944 r. poniosła śmierć przez rozstrzelania w ruinach getta.


Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014 s. 310.
2. www.straty.pl (21.04.2015).


Uwagi:

  • Na stronie straty.pl podają datę 19.05.1944 r.


Zamknij podgląd