Grajdura Aleksander, Kostecki Franciszek i Paweł


Aleksander Grajdura razem z piątką dzieci mieszkał w Jadownikach Mokrych (gm. Wietrzychowice). W czasie okupacji pomagał Żydom, za co został rozstrzelany przez dowódcę żandarmerii o nazwisku Guzdek.


Również sąsiedzi Grajdury, bracia Franciszek i Paweł Kosteccy, stracili życie z tego samego powodu. Stało się to w 1943 r.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/2035 (na podst. GKBZH WB I 139, 140).
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 28, 37.
3. J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1981, s. 426.
4. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 208, 267.
5. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 343, 448.
6. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 156.
7. www.straty.pl (21.04.2015).


Zamknij podgląd