Gołąb Piotr


Piotr Gołąb mieszkał w Krakowie, gdzie prowadził piekarnię przy ul. Kochanowskiego. W czasie okupacji, pomimo obowiązującego zakazu, sprzedawał chleb Żydom


I folksdojcz tam – rodzinie znany z wyglądu i z nazwiska – doniósł, że sprzedaje chleb Żydom, i natychmiast został aresztowany, oczywiście i do Auschwitz. No i w krótkim czasie tam go wykończyli [RFWA, relacja Władysława Gołębia]. Piotr Gołąb zginął najprawdopodobniej 5 lipca 1942 r.Bibliografia:

1. RFWA, nagranie audio sygn. 405_3602, relacja Władysława Gołębia [krewny], z dn. 22.11.2013 r.
2. www.straty.pl (21.04.2015).


Zamknij podgląd