Gielarowski Jan, ks.


Ks. Jan Gielarowski był proboszczem w Michałówce k. Radymna. W czasie wojny aktywnie włączył się w pomoc swoim parafianom. Gdy w czerwcu 1941 r. na tych terenach rozpoczęła się okupacja niemiecka, zaczął ratować także i Żydów. Ksiądz wydawał im fałszywe metryki chrztu i udzielał im schronienia na plebanii. Pomagały mu w tym osoby pracujące przy kościele, ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii, a także sołtys Sokołowski.


17 grudnia 1942 r. gestapo aresztowało księdza Gielarowskiego. Przetrzymywano go w więzieniu w Jarosławiu. Od 23 stycznia 1943 r. przebywał w więzieniu w Tarnowie. W czasie brutalnych przesłuchań ks. Jan nikogo nie wydał.


16 lutego 1943 r. wysłano go do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginął. Jako oficjalną przyczynę śmierci Niemcy podali niewydolność serca i krążenia i datę – 21 marca 1943 r. W literaturze jednak częściej pojawia się data kwiecień 1943 r.Bibliografia:

1. RFWA, List od Anny Gielarowskiej, Szczecin, 4.08.2013 r.
2. J. Chodorska CSL (red.), Godni synowie naszej Ojczyzny, cz. 2, Warszawa 2002, s. 213-214.
3. E. Kopówka, P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 450.
4. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 77-78.
5. W. Smólski (red.), Za to groziła śmierć. Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji, Warszawa 1981, s. 113-119.
6. http://nienadowka.jimdo.com/ks-gielarowski-jan/ (20.04.2015).
7. http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110127/RZESZOW/348070914 (20.04.2015).
8. http://naszdziennik.pl/mysl/49894.html (20.04.2015).
9. www.straty.pl (20.04.2015).


Uwagi:

  • Datę kwiecień 1943 r. podają: E. Kopówka, P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 450; J. Chodorska CSL (red.), Godni synowie naszej Ojczyzny, cz. 2, Warszawa 2002, s. 214; E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 78; strona http://nienadowka.jimdo.com/ks-gielarowski-jan/.


Zamknij podgląd