Foryś Józef


Za dostarczanie żywności osobom pochodzenia żydowskiego zamordowano Józefa Forysia z Januszkowic, województwo krośnieńskie. Zabudowania jego gospodarstwa zostały spalone.


Bibliografia:

1. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 25
2. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 441
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 157
4. www.straty.pl (30.03.2015).


Uwagi:

  • www.straty.pl jako przyczynę rozstrzelania podaje działalność partyzancką. Nazwisko jest zamieszczone w wykazie Muzeum na Podkarpaciu.


Zamknij podgląd