Ferenc Leon


Leon Ferenc mieszkał w miejscowości Zawóz, gm. Wołkowyja.


W swojej stodole w sianie udzielał schronienia sąsiadowi Majerowi. Jego pomoc nie trwała długo. Kiedy tylko faszyści ukraińscy dowiedzieli się o tym fakcie, donieśli o nim do gestapo. Leon Ferenc i ukrywany Majer zostali wywiezieni do obozu, gdzie ich zamordowano.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/2033.
2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 621.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 25.
4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968, s. 109.
5. K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 1981, s. 275-276.
6. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 445.
7. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 281.


Uwagi:

  • W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981 s. 25 i IPN BU 392/2033 podają miejscowość Zawozie.


Zamknij podgląd