Chybowski Franciszek, Chybowska Julia


Franciszek Chybowski (ur. 1883 r.) wraz z żoną Julią (ur. 1889 r.) mieszkali w niewielkiej wsi Rzędowice w gm. Książ Wielki, pow. Miechów.


Za ukrywanie osób pochodzenia żydowskiego zostali rozstrzelani przez Niemców 5 marca 1943 r. W chwili śmierci mieli kolejno 60 i 54 lata. Ciała pochowano na cmentarzu w Książu Wielkim.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/2035.
2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 613.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 20.
4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968, s. 94.
5. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s.175.
6. A. Poray (red.), Those Who Risked Their Lives, Chicago 2007, s. 22.
7. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 417.
8. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 217.
9. www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (05.11.2014).


Uwagi:

  • A. Poray (red.), Those Who Risked Their Lives, Chicago 2007, s. 22 i www.straty.pl (5.11.2014) podają nazwę Rzedowice


Zamknij podgląd