Bińkowski Zygmunt


Zygmunt Bińkowski był młodocianym mieszkańcem Łodzi. Kiedy na przełomie 1942/3 r. przejeżdżał tramwajem tuż obok getta, przerzucił przez mur na jego teren paczkę żywnościową. Najprawdopodobniej ktoś z pasażerów doniósł o tym Niemcom i chłopak został aresztowany.


Osadzono go najpierw w łódzkim więzieniu, a następnie przeniesiono do więzienia w Sieradzu. W tych dwóch miejscach mógł spędzić kilka miesięcy. Rodzina wykupiła Zygmunta, ale jego stan był krytyczny. Po kilku dniach zmarł we własnym domu, 21 marca 1943 r. Miał wtedy 18 lat. Jeden ze współwięźniów sporządził jego portret, który rodzina zachowała na pamiątkę.


Bibliografia:

1. RFWA, nagranie audio sygn. Bińkowski Zygmunt, relacja Alicji i Mariana Rzepnikowskich, z dn. 29.08.2013 r.
2. http://naszdziennik.pl/wp/60307,kaplica-pamieci.html (2.12.2014).

Zamknij podgląd