Rudolf Bilański


W Starachowicach (woj. świętokrzyskie) podczas okupacji niemieckiej pomocy dzieciom żydowskim udzielali Rudolf Bilański i Josef Kierth. Pomoc ta mogła dotyczyć dzieci znajdujących się w obozie pracy na terenie Zakładów Starachowickich produkujących amunicję, należących do koncernu Hermann Göring Werke.


Rudolf Bilański (ur. 12 kwietnia 1907 r. w Wiedniu) był synem Stefana i Marii, z d. Grabowskiej. Razem z żoną Zuzanną mieszkał w Starachowicach, gdzie pracował jako elektrotechnik. Natomiast Josef Kierth (ur. 28 kwietnia 1917 r. w Muszynie), syn Adama i Antoniny, z d. Łuczyńskiej, z zawodu był fotografem. Obaj podpisali volkslistę.

Za pomoc udzielaną osobom pochodzenia żydowskiego zostali aresztowani przez niemiecką policję, po czym 20 listopada 1942 r. przewieziono ich do więzienia w Radomiu. Transportem, w dniu 7 stycznia 1943 r., trafili do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie 5 marca 1943 r. zmarł Rudolf Bilański. Dalsze losy Josefa Kiertha nie są znane.

Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014, s. 118.
2. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 222.


Zamknij podgląd