Hołaj Kazimierz, Pęcuła Feliks, Wójtowicz Stanisław


31 czerwca 1943 r. we wsi Bobowiska w województwie Lublin, zamordowano za ukrywanie Żydów 4 osoby: Kazimierza Hołaja (35 lat), Feliksa Pęcułę (45 lat), Stanisława Wójtowicza (30 lat) oraz jeszcze jednego mężczyznę.


Bibliografia:

1. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 127.
2. www.straty.pl


Uwagi:

  • www.straty.pl podaje datę śmierci 3.06.1943 r.
  • W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 127. Nie wymienia Stanisława Wójtowicza, natomiast dodaje, że zginął także Stanisław Pęcuła.


Zamknij podgląd