Jabłoński Roman, Jabłoński Stanisław, Niechciał Emil, Niechciał Genowefa


Rodzina Habermanów mieszkała w niewielkim Pińczowie koło Kielc. Stamtąd 1 maja 1943 r. zostali przewiezieni do aresztu tymczasowego w Busku-Zdroju. Dwa dni później zostali zabici za swoje żydowskie pochodzenie. Wraz z Henochem, Ireną, Zenonem i Jakubem zginęli też ci, którzy nieśli im pomoc.


Do aresztu przewieziono również Romana i Stanisława Jabłońskich oraz małżeństwo Niechciałów – Emila i Genowefę. Wszyscy zostali zamordowani 3 maja 1943 r.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1415.
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 30, 47.
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 201.


Uwagi:

  • IPN BU 392 1415 podaje, że istnieje przypuszczenie, iż Niechciałowie i Jabłońscy byli pochodzenia żydowskiego.


Zamknij podgląd