Marian Bogucki, Bronisława Lang


Marian Bogucki (ur. 14 października 1912 r. w Dańdówce) w czasie okupacji mieszkał w Częstochowie i pracował jako ślusarz. Jego żona Irena (ur. 17 marca 1917 r. w Oszmianie), z d. Rościcka, była urzędniczką. Małżeństwo, z pomocą Jana Wyderskiego, ukrywało Żydów. Wyderski (ur. 27 marca 1904 r. w Kielcach) był urzędnikiem mieszkającym w Warszawie. Dostarczył ukrywającym się Żydom fałszywe dokumenty.


Dnia 3 grudnia 1942 r. Boguccy razem z Janem Wyderskim za pomoc udzieloną osobom pochodzenia żydowskiego zostali aresztowani i osadzeni w częstochowskim więzieniu. 7 stycznia 1943 r. Marian i Irena zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie Bogucki dostał numer obozowy 8294. 31 marca 1943 r. przeniesiono go do obozu we Flossenbürgu (otrzymał numer obozowy 3030), gdzie zmarł 5 grudnia 1943 r.


Jan Wyderski z więzienia w Częstochowie został przewieziony 21 stycznia 1943 r. w nieznane miejsce Nie ma informacji o jego dalszych losach.


Razem z Marianem i Ireną Boguckimi, 7 stycznia 1943 r. z więzienia w Częstochowie do obozu koncentracyjnego na Majdanku została przewieziona Bronisława Lang. Bronisława (ur. 12 października 1889 r. w Częstochowie) była córką Andrzeja Błaszczyka i Wiktorii, z domu Ciury. 2 października 1942 r. została aresztowana za pomoc Żydom i osadzona w więzieniu w Częstochowie. Następnie trafiła do obozu na Majdanku, gdzie zmarła 3 listopada 1943 r.


Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014, s. 356-357. s. 123, 158.
2. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C., 1988, s. 142.
3. Bogucki Marian, [w:] www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (25.03.2015).


Zamknij podgląd