Joć Jan, Joć Jadwiga


We wsi Mętów (gm. Zembrzyce, pow. lubelski) w listopadzie 1943 r. za dostarczanie żywności osobom pochodzenia żydowskiego zostało zamordowane małżeństwo Jana (61 lat) i Jadwigi (57 lat) Jociów.


Choć nie tylko oni donosili żywność ukrywającym się w pobliskim lesie, to zapłacili za niesioną pomoc najwyższą cenę. Ciała zamordowanych odebrała rodzina, która następnie pochowała je na cmentarzu w Czerniejowie.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1267.
2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 607.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 32.
4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968, s. 102.
5. A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Chicago, Illinois 2007, s. 29.
6. R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 75.
7. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 429.
8. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 184.
9. http://ipn.gov.pl/obep-lublin/publikacje-internetowe-obep (27.04.2015).
10. www.straty.pl (27.04.2015).


Uwagi:

  • Poray, Those Who Risked Their Lives, Chicago, Illinois 2007, s. 29 i R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 75 podaje, że Jociów zamordowano w październiku.


Zamknij podgląd