Jajeśnica Józef, Jajeśnica Maria, Jajeśnica Jan


Rodzina Jajeśniców mieszkała w Kałuszu, w województwie stanisławowskim. Latem 1943 r., kiedy zostali zabici przez Niemców, Maria miała ok. 45 lat, a jej pasierb Jan ok. 20 lat. Źródła nie podają wieku jej męża Józefa.


Rodzina ukrywała i pomagała 3 lub 4 osobom pochodzenia żydowskiego, które uciekły przed łapanką. Rodzina Joffe znalazła schronienie w cegielni, której właścicielami byli Jajeśnicowie. Tam też zamknięto obydwie rodziny, a następnie podpalono żywcem. Do próbujących wydostać się z płomieni i uciec funkcjonariusze otworzyli ogień z broni maszynowej. Spalony został również dom pomagających.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1469.
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 30.
3. E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 132.
4. A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Illinois 2007 s. 28.
5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 160.


Uwagi:

  • Jedynie A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Illinois 2007 s. 28 i IPN BU 392/1469 wspominają o Józefie.
  • E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 132 podaje nazwę Kałuszyn.
  • W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 160 i E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 132 podaje nazwisko Jeffe.


Zamknij podgląd