Jabłkowska Helena


6 stycznia 1944 r. aresztowano, a następnie rozstrzelano Helenę Jabłkowską, która była działaczką Polskiej Partii Socjalistycznej. Wraz ze swoją siostrą Janiną Kowalik uratowała mnóstwo osób pochodzenia żydowskiego. Wśród nich znalazło się wiele dzieci i przytaczana w źródłach rodzina Bardachów.


Janina Kowalik była nauczycielką i mieszkała na warszawskim Żoliborzu. Miejsce zamieszkania Heleny nie jest do końca potwierdzone. Źródła podają, że pochodziła z Krakowa, a w chwili aresztowania przebywała w Warszawie. Zastrzelono ją na Pawiaku jeszcze tego samego dnia.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/2035.
2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 126.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 30.
4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968, s. 103.
5. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 220.
6. A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Chicago, Illinois 2007, s. 28.
7. R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 73.
8. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 169.
9. www.straty.pl (24.04.2015).


Uwagi:

  • W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 126 i R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 73 podaje, że rodzinę Bardachów ukrywała Helena Jabłkowska, a nie obydwie siostry.
  • R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 73 i A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Chicago, Illinois 2007, s. 28 podają, że Helena Jabłkowska mieszkała w Warszawie.


Zamknij podgląd