Gręcki Zdzisław


Zdzisław Gręcki mieszkał w Warszawie. W czasie okupacji należał do Szarych Szeregów. Niósł pomoc Żydom zamkniętym w getcie. Dostarczał im także broń. Za swoją działalność został publicznie rozstrzelany przy ul. Barskiej w 1942 r.


Bibliografia:

1. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 28.
2. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 166, 411.
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 244.
4. http://www.antyk.org.pl/teksty/ozydach-28.htm (21.04.2015).
5. http://www.paranormalne.pl/topic/31099-bbc-kolejny-raz-o-polakach/page-2 (21.04.2015).


Uwagi:

  • W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 28, podaje nazwisko Grędzki oraz ul. Bonifraterską jako miejsce kaźni.


Zamknij podgląd