Grabiec Stanisława


Stanisława Grabiec mieszkała w Więcławicach. Była gospodynią domową. W czasie II wojny światowej pomagała Żydom uciekać z getta, za co została aresztowana 17 maja 1943 r. i uwięziona w Miechowie, a następnie na Montelupich.


W tym samym roku, dnia 30 czerwca zesłana została do obozu w Oświęcimiu, w którym 1 grudnia zginęła.


Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014 s. 227.
2. www.straty.pl (21.04.2015).


Uwagi:

  • straty.pl podają nazwisko Grabieć.


Zamknij podgląd