Górniak Stanisława


Stanisława Górniak mieszkała w Kielcach. W czasie okupacji ukrywała Żydów, za co funkcjonariusze Schupo aresztowali ją 2 grudnia 1942 r. Stanisławę umieszczono w kieleckim więzieniu, w którym dnia 27 maja 1943 r. została stracona.


Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014 s. 139.

Zamknij podgląd