Goleń Eleonora


Eleonora Goleń (z d. Wojnarowicz) razem z mężem Stanisławem mieszkała w Niegłowicach k. Jasła. W czasie okupacji jej mąż pracował w Harklowej i nie przebywał w domu. Latem 1942 r. przyprowadzono do Eleonory 10-letnią żydowską dziewczynkę, Annę Parzyczewską.


Jej ojciec był fryzjerem w Bieczu i przed wojną Eleonora odwiedzała jego zakład, dlatego znała rodzinę Parzyczewskich. Eleonora, za zgodą męża Stanisława, postanowiła przyjąć Annę pod swój dach.


Na skutek donosu w grudniu 1942 r. Eleonora i Anna zostały aresztowane przez gestapo i przewiezione do więzienia w Jaśle. Dziewczynkę rozstrzelano 10 grudnia 1942 r., a Eleonorę 5 stycznia 1943 r. po miesięcznym śledztwie. Jej egzekucja miała charakter pokazowy. Zginęła pod murem jasielskiego więzienia. Po egzekucji Niemcy nie pozwolili zabrać ciała Eleonory. Miejsce jej pochówku pozostało nieznane.Bibliografia:

1. Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945 (Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region in the years 1939–1945), oprac. E. Rączy, I. Witowicz, teksty wstępne E. Rączy, tłum. S. Bińczycki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Rzeszów 2011, s. 209.
2. http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/60415/1-21347.pdf (21.04.2015).
3. http://krzyprzy.zso4.gliwice.pl/zaglada/sprawiedliwi/sprawiedliwi.htm (20.11.2014).
4. www.straty.pl (21.04.2015).
5. http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/385,golen-eleonora/ (21.04.2015).


Zamknij podgląd