Gilert Serafin


Serafin Gilert z żoną Henryką mieszkał w Ciechanowie. W czasie okupacji sam mełł zboże i dostarczał mąkę do miejscowego getta.


I te Żydzi, Żydzi go wydali i przyjechali, i zabrali go w roku 42. I prawdopodobnie przyszło pismo z obozu, z więzienia w Koronowie, w Koronowie, że tam miał zginąć. Został pobity w tym więzieniu, tam kamieniołomy były, w miejscowości Koronowo. I tam miał umrzeć [RFWA, relacja Stefana Chojnowskiego].Bibliografia:

1. RFWA, nagranie audio sygn. 811_0867, relacja Stefana Chojnowskiego [sąsiad], z dn. 3.02.2014 r.


Zamknij podgląd