Gawęda Zofia


Zofia Gawęda mieszkała w Dulczy Wielkiej (pow. mielecki). W swoim domu ukrywała 8-osobową rodzinę żydowską, za co została rozstrzelana przez gestapo w 1944 r.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/2033 (na podst. GKBZH WB IV 348).
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 26.
3. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 62-63.
4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 441.
5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, 148 (s. 148).
6. http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110127/RZESZOW/348070914 (30.03.2015).


Zamknij podgląd