Furca Anna, Kurpiel Rozalia


Anna Furca urodziła się 15 marca 1876 r. Za pomaganie osobom pochodzenia żydowskiego została zamordowana latem 1942 r.


Wraz z nią funkcjonariusze gestapo zastrzelili również Rozalię Kurpiel i kilkudziesięciu Żydów. Źródła podają, że łączna liczba ofiar zbiorowej egzekucji w Czorsztynie wynosiła 51 osób.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1364.
2. IPN BU 392/2035.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 25.
4. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s.145.
5. www.straty.pl (18.11.2014).


Uwagi:

  • Z IPN BU 392/2035 wynika, że Niemcy mogli uważać Annę Furcę i Rozalię Kurpiel za Żydówki, ponieważ były wychowywane przez rodziny żydowskie.


Zamknij podgląd