Dąbrowski Józef


Józef Dąbrowski mieszkał w Warszawie. Wraz z kilkoma osobami tworzył grupę, która pomagała zamkniętym w getcie Żydom. Do tej grupy, poza Józefem, należeli: Janina Kornatak, Jan Chrzanowski, Jan Gadomski, Edmund i Janina Lisiccy oraz inne osoby nieznane z imienia i nazwiska.


Osoby te działały w zorganizowany sposób: najpierw zbierały pieniądze, za które kupowały żywność, a następnie mieszkający najbliżej getta dostarczali jedzenie Żydom. Wśród osób, które otrzymały taką pomoc, byli członkowie rodzin Grossobelów i Majznerów.


Podawano również jedzenie Żydom wyprowadzanym z getta do pracy. Ta pomoc trwała aż do stłumienia powstania w getcie. W jednej z takich akcji w 1942 r. zginął Józef Dąbrowski. Został on rozstrzelany, gdy przekazywał zboże w umówionym miejscu przy murze getta.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1555 (na podst. GKBZH WB VI 954).
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 21.
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 262.


Zamknij podgląd