Czerwińska Zofia


Czerwińska Zofia (ur. 9.05.1913 r.) mieszkała wraz z mężem Czesławem przy ul. Andrzejowskiej 5 w Warszawie. W jej kompetencjach leżało przydzielanie meldunków w kilku domach przy ul. Górnośląskiej.


Wielokrotnie wykorzystywała swoje możliwości do wystawiania fałszywych dokumentów, które otwierały Żydom o aryjskich rysach drogę do wyjazdu na roboty do Niemiec. Wystawiła kilkadziesiąt takich dokumentów.


Zofii Czerwińskiej nie zabrakło odwagi, gdy pomagała zorganizować ucieczkę z obozu w Trawnikach Czesławie Pożarykowej i jej mężowi. W tym przypadku udało się, lecz kolejna próba nie była tak skuteczna. Zofia została aresztowana wiosną 1943 r., przewieziona na Pawiak, a 25 czerwca 1943 r. do KL Auschwitz II-Birkenau. Trafiła tam w jednym transporcie z Sonią Landau, która szybko stała się Krystyną Żywulską i pozostała nią po wojnie. Nowa tożsamość nie była przypadkowa. Żydówka jako jedna z dwóch osób, które uciekły z getta, znalazła schronienie u Zofii Czerwińskiej i otrzymała od niej dokumenty na imię i nazwisko służącej. Ocalona wspomina o niej w swojej książce Przeżyłam Oświęcim.


Zofia nie przeżyła obozowej gehenny. 20 grudnia 1943 r. zmarła na tyfus, z numerem 55793 na przedramieniu.


Bibliografia:

1. RFWA, e-mail od Adama Cyry, z dn. 14.02.2014 r.
2. RFWA, List od Zenona Sobolewskiego, z dn. 28.01.2014 r.
3. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 179.
4. Artykuł Życie za życie, „Rzeczpospolita”, 17.09.2008 r.
5. http://cyra.wblogu.pl/zginela-w-kl-auschwitz-za-pomoc-zydom.html (30.11.2015).
6. www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (30.11.2015).


Zamknij podgląd