Tadeusz Bukowski


Tadeusz Borkowski (lat 21), mieszkający w kolonii Motycz-Józefów niedaleko Lublina, udzielił schronienia Żydówce o nazwisku Maziarczyk. Dnia 12 lutego 1944 r. został za to zastrzelony przez niemiecką żandarmerię. Razem z nim zginęła ukrywana Żydówka.


Bibliografia:

1. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 192.
2. Bukowski Tadeusz, [w:] www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (3.02.2015).

Zamknij podgląd