Marian Brzozowski, Feliksa Brzozowska


W czasie okupacji niemieckiej małżeństwo Brzozowskich, Marian i Feliksa, mieszkało w Kielcach. Marian (ur. 30 kwietnia 1900 r.), który wykonywał zawód ślusarza, był synem Kazimierza i Marianny.


Jego żona Feliksa (ur. 7 kwietnia 1908 r.), z d. Grzeszkiewicz, była córką Stanisława i Katarzyny. Udzielili oni schronienia osobom żydowskiego pochodzenia, za co zostali aresztowani przez funkcjonariuszy Schupo w Kielcach.

Marian Brzozowski trafił do więzienia w Kielcach 20 listopada 1942 r. Następnie, 2 grudnia 1942 r., uwięziono również jego żonę Feliksę. Wyrokiem z dnia 22 czerwca 1942 r. zostali skazani na karę śmierci. Wyrok ten wykonano w kieleckim więzieniu 27 maja 1943 r. nad ranem.

Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014, s. 128.
2. Brzozowska Feliksa, [w:] www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (5.11.2014).

Zamknij podgląd