Zofia Brzozowska


W Kobyłce pod Warszawą, w domu przy ul. Warszawskiej, mieszkała Zofia Brzozowska. W czasie okupacji niemieckiej ukrywała dwie osoby pochodzenia żydowskiego. Jedną z tych osób mógł być właściciel garbarni w Wołominie o nazwisku Goldberg.


Za ukrywanie Żydów, 1 września 1943 r., została zastrzelona przez funkcjonariuszy gestapo. Zginęli również ukrywający się mężczyźni. Wszystkich pochowano w ogrodzie.


Bibliografia:

1. RFWA, Brzozowska, nagranie audio sygn. 405_1492, relacja Elżbiety Stawickiej, z dn. 30.09.2013 r.
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 18.
3. R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 57.
4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 425.
5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 165.

Zamknij podgląd