Julius Boss


Julius Boss urodził się 24 lutego 1901 r. w Wólce Tyrzyńskiej (pow. kozienicki). Był jednym z niemieckich kolonistów, którzy posiadali polskie obywatelstwo, a w czasie okupacji podpisali volkslistę. Mieszkał w kolonii Grzędy (pow. kozienicki), gdzie prowadził gospodarstwo rolne.


Julius ułatwił ucieczkę z getta oraz udzielił schronienia osobie pochodzenia żydowskiego, za co został aresztowany przez żandarmów z posterunku w Kozienicach. 10 maja 1943 r. przetransportowano go do więzienia w Radomiu, gdzie 2 lipca 1943 r. został skazany przez radomski Sąd Specjalny na śmierć. Wyrok wykonano prawdopodobnie 21 kwietnia 1944 r.

Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014, s. 125.

Zamknij podgląd