Ludwik Borek, Jakub Tokarz


W Mystkowie Niemcy złapali dwóch żydowskich braci: Chaima i Szmula Neigreschl, których następnie poddali nieludzkim torturom. W ten sposób chcieli dowiedzieć się, kto im pomagał i gdzie się ukrywali. Bracia podali dwa miejsca, wskazując Jakuba Tokarza z Ptaszkowej i Ludwika Borka z Mystkowa. Obaj Polacy za pomoc udzieloną Neigreschlom zostali zamordowani.


Ludwik Borek (ur. 1909 r.) miał zginąć w egzekucji przeprowadzonej w 1943 r. w Mystkowie. Jego ciało spoczęło na lokalnym cmentarzu.


Jakub Tokarz (ur. 20 lipca 1894 r.), syn Ignacego i Małgorzaty, mieszkał razem z żoną i czwórką dzieci w Ptaszkowej, gdzie prowadził gospodarstwo i był zwrotniczym na lokalnej stacji kolejowej. Został aresztowany 10 kwietnia 1944 r. i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu, gdzie poddawano go torturom. Następnie przeniesiono go do Tarnowa. Został skazany na karę śmierci przez Sąd Doraźny za wspomaganie Żydów. Wyrok ten opublikowano w obwieszczeniu dowódcy SS i policji dystryktu krakowskiego z dnia 3 maja 1944 r. Jakub Tokarz został rozstrzelany 28 czerwca 1944 r. w Zbylitowskiej Górze.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/243.
2. IPN BU 392/2035 (na podst. GKBZH WB II 141).
3. RFWA, List od Henryka Siedlarza z Archiwum Lokalnego w Ptaszkowej.
4. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 64.
5. A. Poray (red.), Those Who Risked Their Lives, Chicago 2007, s. 50.
6. R. Walczak (red.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 123.
7. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 348-349, 435, 446-447.
8. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C., 1988, s. 193, 209.
9. Borek Ludwik, [w:] www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (25.03.2015).
10. Tokarz Jakub, [w:] www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (22.01.2015).


Uwagi:

  • straty.pl nie podają okoliczności śmierci Ludwika Borka: „na przysiółku Hala Wyżna gestapowcy rozstrzelali z nieznanych powodów 1 osobę”.


Zamknij podgląd