Maria Bolanowska, Piotr Bolanowski


W miejscowości Posada Górna, nieopodal Rymanowa, mieszkała Maria Bolanowska z d. Filipowicz razem ze swoim synem Piotrem (lat ok. 20). W czasie okupacji niemieckiej ukrywała u siebie w domu Żyda – Ajzyka. Ajzyk Bobik z Rymanowa był rówieśnikiem Piotra, z którym chodził wcześniej do szkoły.


W sierpniu 1944 r. Niemcy złapali Bobika jak szedł polami w kierunku wsi Sieniawy. Miał przy sobie kenkartę Piotra Bolanowskiego – był to dowód na to, od kogo uzyskał pomoc. Żandarmi zabrali Żyda do Posady Górnej, gdzie aresztowali również Bolanowskiego. Oboje zabrano na posterunek, gdzie przesłuchiwano ich i bioto. Następnego dnia przyszła tam Maria Bolanowska prosić o zwolnienie swojego syna: tam udała się matka prosić, żeby zostawili jej syna, bo nie ma już nikogo tylko tego Piotrka, w dodatku są żniwa, jest sierpień, ktoś musi jej w polu pomagać. Odzew był taki, że zastrzelili Piotrka, zastrzelili tego Żyda i zastrzelili matkę (RFWA, Bolanowska, nagranie audio sygn. 811_2078, relacja Janiny Bolanowskiej, z dn. 16.06.14 r.).


Marię Bolanowską wraz z jej synem Piotrem oraz Żydem Ajzykiem Bobikiem zamordowano przy cmentarzu dla jeńców rosyjskich, gdzie następnie zakopano ich w zbiorowej mogile.
Bibliografia:

1. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 441.
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 17.
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C., 1988, s. 205.
4. Rocznik Rymanowa Zdroju, t. 5, s. 54.
5. RFWA, Bolanowska, nagranie audio sygn. 811_2078, relacja Janiny Bolanowskiej, z dn. 16.06.14 r.
6. RFWA, Bolanowska, nagranie audio sygn. 811_0945, relacja Franciszki Wołczańskiej [krewna], z dn. 17.02.2014 r.
7. RFWA, List od Janiny Bolanowskiej, Rymanów, 28.01.2014 r.
8. RFWA, List od Zofii Buczek, Rymanów, 31.12.2013 r. (fragm. A. Potocki, Żydzi rymanowscy).


Zamknij podgląd