Józef Bazan


Józef Bazan, ubogi gospodarz mieszkający we wsi Zabratówka (pow. rzeszowski), został zamordowany w czerwcu 1943 r. za ukrywanie Żydów. Z relacji sąsiada, Leszka Magrysia wynika, że ukrywał ojca i dziecko. W literaturze wymieniane jest nazwisko Abrahama Leiby.


Rodzina Bazana ocalała. „Rodziny nie zamordowali, bo wtedy w domu nikogo nie było, tylko on był z tymi dwoma, nieszczęsnymi Żydami. I został zawieziony do Hyżnego, bo była gmina Hyżne. On został zamordowany na miejscu w Zabratówce” (RFWA, nagranie audio sygn. 811_0041, relacja Leszka Magrysia [sąsiad], z dn. 30.12.2013 r.).Bibliografia:

1. IPN BU 392/2033 (na podst. GKBZH WB IV 309).
2. RFWA, nagranie audio sygn. 811_0041, relacja Leszka Magrysia [sąsiad], z dn. 30.12.2013 r.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 16.
4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 360, 423.
5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C., 1988, s. 667.


Uwagi:

  • WZ błędnie podaje nazwisko Bażan.

Zamknij podgląd