Rozalia Baran


Rozalia Baran, mieszkająca we wsi Modryń (pow. hrubieszowski), oddała swoją kennkartę Żydówce o imieniu Ryfka, która dzięki temu udała się na roboty do Niemiec.


Niestety Ryfka została rozpoznana i ujęta. Gestapo, dysponując dokumentem, którym posługiwała się Żydówka, dotarło do Rozalii. W grudniu 1942 r. Niemcy otoczyli jej dom, pochwycili, po czym torturowali i zamordowali. Prawdopodobnie zginęły wtedy również inne osoby przebywające w budynku. Mąż Rozalii – Czesław zdołał uciec.

Bibliografia:

1. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 15.
2. R. Walczak (red.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 53.
3. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 270, 411.
4. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 191.

Zamknij podgląd