Albin Arciszewski


W latach 1941–1943 Albin Arciszewski (ur. 1898 r.), syn Michała Arciszewskiego, pochodzący ze wsi Orlicz k. Garbowa (woj. lubelskie), udzielał pomocy ludności żydowskiej, m.in. ratując ich z getta w Antopolu.


Wśród uratowanych osób byli: dr Piotr Czerniak z żoną i dwiema córkami, Izaak Elfensztein, Lena Mazurska i Itka Wołyniec. Wiadomo, że pomoc niósł również obywatelom radzieckim. We wrześniu 1943 r. za okazaną dobroć został aresztowany, torturowany i rozstrzelany.

Bibliografia:

1. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 609.
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 14.
3. R. Walczak (red.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 51.
4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 425.
5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 121.

Uwagi:

  • EK-PRA wśród zamordowanych wymienia także Wiktorię Jaworską.
  • WZ podaje błędnie miejscowość Ciesie oraz nazwiska Zygmunt Maluś i Władysław Wójcicki. Poza Sylweriuszem Płatek i Tomaszem Płatek wymienia również Stanisława Płatek.
  • W przypadku Aleksandry Jaworskiej niektóre źródła podają imię Rozalia.

Zamknij podgląd